©

Mówię, jak jest.

Max na patrolu ze Strażą Wybrzeża USA